Αρχική » Πληροφορική

Ο διευθυντής Πέτλης Βασίλειος και ο σύλλογος διδασκόντων σας καλοσωρίζουν στην ιστοσελίδα του 3ου Δημοτικού Σχολείου. Καλή περιήγηση!!!

Πληροφορική

Το μάθημα της Πληροφορικής ονομάζεται στο Δημοτικό Σχολείο “Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας”ΤΠΕ. Η ύλη του μαθήματος, ανά τάξη, συνοψίζεται στην παρακάτω εικόνα:

Αναλυτικότερα η ύλη παρουσιάζεται στο αρχείο: